Ženy zpátky do domácnosti?: Radikální genderová změna v české společnosti po roce 1989." />
Zpět na seznam

Gender a demokracie: 1989-2009: L. Sokačová (ed.)

popis

Gender Studies, o.p.s. za finanční podpory nadace Heinrich-Böll-Stiftung vydala novou publikaci, která se věnuje vývoji genderové demokracie v ČR a v regionu středni a východní Evropy po roce 1989.

Obsah publikace:
Předmluva: J. Šiklová
Genderové změny po roce 1989: L. Sokačová
Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti - aneb jesle a traktoristky: A. Wagnerová
Genderovaný pracovní trh: proměny diskurzu: M. Appeltová, N. Bosničová
Domácí násilí v kontextu násilí na ženách: K. Machovcová
Postoje veřejnosti se mění, reálná situace nikoliv: aktivty na podporu vyššího zastoupení žen v politice: A. Jachanová Doleželová, J. Gelnarová, J. Smiggels Kavková, E. M. Hejzlarová
Reprodukční a sociální práva: K. Ciprová, L. Sokačová
Neziskové organizace působící v oblasti rovných příležitostí žen a mužů: K. Ciprová, L. Sokačová

Ženy zpátky do domácnosti?: Radikální genderová změna v české společnosti po roce 1989.

technické informace

Gender a demokracie : 1989-2009 / editorka Linda Sokačová. -- 1. vyd. -- Praha : Gender Studies, 2009. -- 112 s.

ISBN 80-86520-64-1. Zasíláme za poštovné.

Počet kusů
Koupit
0 Kč

368
Gender a demokracie: 1989-2009: L. Sokačová (ed.)

dotazy

Vaše dotazy zodpovíme na tel. +420 777 910 941 nebo mailem na adrese knihovna@genderstudies.cz.